Häggman, Ann-Mari. 2021. ”Pärtfiol Och blänkande Harmonika: De österbottniska spelmännens Instrument 1850–1930”. Folk Och Musik, juni. https://doi.org/10.33343/fom.109212.