Häggman, Ann-Mari. 2021. ”Sångerna Som Gav Finlandssvensk Identitet”. Folk Och Musik, juni. https://doi.org/10.33343/fom.109214.