Häggman, Ann-Mari. 2021. ”Sångerna som gav finlandssvensk identitet”. Folk och musik, juni. https://doi.org/10.33343/fom.109214.