Häggman, Ann-Mari. 2021. ”Merit- Och publikationsförteckning”. Folk Och Musik, juni. https://doi.org/10.33343/fom.109369.