Gustafsson, Magnus. 2022. ”Något om valsen – och dess föregångare och efterföljare”. Folk och musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.119417.