Gustafsson, Magnus. 2022. ”Något Om Valsen – Och Dess föregångare Och efterföljare”. Folk Och Musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.119417.