Nyqvist, Niklas. 2023. ”Förord”. Folk och musik, maj. https://fom.journal.fi/article/view/130061.