Björkholm, Johanna. 2023. ”Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel”. Folk och musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.130077.