Fredriksson, Daniel. 2023. ”Genom tid och rum – audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition”. Folk och musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.130164.