Nieminen, Rauno. 2023. ”Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument: Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021”. Folk och musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.130168.