Forsman, Tom. 2023. ”Marscher och menuetter – gemenskap och gränser i Sydösterbotten”. Folk och musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.130173.