Ramadani Åslund, Albin, och Daniel Fredriksson. 2024. ”Diversifierade dåtider: Garmarnas och Hedningarnas kronotoper”. Folk och musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.141662.