Nybacka, Martin, och Johannes Brusila. 2024. ”Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring”. Folk och musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.145697.