Nylander, Erik, och Henrik Fürst. 2024. ”Kulturens engagemangsformer: Variation och värde vid den svenska folkhögskolans musikutbildningar i Sverige”. Folk och musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.145737.