Asplund, Anneli. 2024. ”Recensioner: Märta Ramsten: Framför mikrofonen och bakom. En personlig återblick på Svenskt visarkivs verksamhet med inspelningar av folkliga musiktraditioner & Gunnar Ternhag: När jag spelade in. Minnesbilder och eftertankar”. Folk och musik, maj. https://doi.org/10.33343/fom.145740.