Hellman, Katja. 2019. ”Förord”. Folk och musik, februari. https://fom.journal.fi/article/view/79475.