Lundberg, Dan, och Gunnar Ternhag. 2020. ”Karl Tiréns Jojksamling – från Privatinitiativ till Nationell angelägenhet”. Folk Och Musik, februari. https://doi.org/10.33343/fom.89205.