Ramsten, Märta. 2020. ”’Sjunges under Sin Wanliga Och Mycket Bekanta melodie’: Melodivärldar I 1800-Talets Skillingtryck”. Folk Och Musik, februari. https://doi.org/10.33343/fom.89206.