Brusila, J. (2021) ”Ann-Mari Häggman 80: En intervju om forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.109199.