Åkesson, I. (2022) ”Födslar, blöjor och barnamord: Om sångares förhandlingar av typöverskridande narrativa motiv i ballader”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.112483.