Nyqvist, N. (2023) ”Förord”, Folk och musik. Tillgänglig vid: https://fom.journal.fi/article/view/130061 (åtkomstdatum: 17april2024).