Björkholm, J. (2023) ”Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.130077.