Hugoson, M. (2023) ”Det klingar i Arkiven - Musik ur svenska arkiv publiceras på Isofs webbplats”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.130166.