Nieminen, R. (2023) ”Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument: Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.130168.