Nyqvist, N. (2023) ”Författarpresentationer”, Folk och musik. Tillgänglig vid: https://fom.journal.fi/article/view/130171 (åtkomstdatum: 21juni2024).