Forsman, T. (2023) ”Marscher och menuetter – gemenskap och gränser i Sydösterbotten”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.130173.