Ramadani Åslund, A. och Fredriksson, D. (2024) ”Diversifierade dåtider: Garmarnas och Hedningarnas kronotoper”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.141662.