Nyqvist, N. (2024) ”Förord”, Folk och musik. Tillgänglig vid: https://fom.journal.fi/article/view/145681 (åtkomstdatum: 25juli2024).