Nylander, E. och Fürst, H. (2024) ”Kulturens engagemangsformer: Variation och värde vid den svenska folkhögskolans musikutbildningar i Sverige”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.145737.