Asplund, A. (2024) ”Recensioner: Märta Ramsten: Framför mikrofonen och bakom. En personlig återblick på Svenskt visarkivs verksamhet med inspelningar av folkliga musiktraditioner & Gunnar Ternhag: När jag spelade in. Minnesbilder och eftertankar”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.145740.