Hellman, K. (2019) ”Förord”, Folk och musik. Tillgänglig vid: https://fom.journal.fi/article/view/79475 (åtkomstdatum: 25juli2024).