Brusila, J. (2019) ”Gamla traditioner, ny teknologi: Folkmusik efter ’den digitala vändningen’”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.79613.