Lundberg, D. och Ternhag, G. (2020) ”Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.89205.