Ramsten, M. (2020) ”’Sjunges under sin wanliga och mycket bekanta melodie’: Melodivärldar i 1800-talets skillingtryck”, Folk och musik. doi: 10.33343/fom.89206.