[1]
A.-M. Häggman, ”Pärtfiol och blänkande harmonika: De österbottniska spelmännens instrument 1850–1930”, fom, juni 2021.