[1]
I. Åkesson, ”Födslar, blöjor och barnamord: Om sångares förhandlingar av typöverskridande narrativa motiv i ballader”, fom, maj 2022.