[1]
J. Björkholm, ”Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel”, fom, maj 2023.