[1]
D. Lundberg och G. Ternhag, ”Karl Tiréns jojksamling – från privatinitiativ till nationell angelägenhet”, fom, feb. 2020.