[1]
M. Ramsten, ”’Sjunges under sin wanliga och mycket bekanta melodie’: Melodivärldar i 1800-talets skillingtryck”, fom, feb. 2020.