Ahlsved, K. ”Förord”. Folk Och Musik, juni 2021, doi:10.33343/fom.109188.