Brusila, J. ”Ann-Mari Häggman 80: En intervju om forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik”. Folk och musik, juni 2021, doi:10.33343/fom.109199.