Häggman, A.-M. ”Pärtfiol Och blänkande Harmonika: De österbottniska spelmännens Instrument 1850–1930”. Folk Och Musik, juni 2021, doi:10.33343/fom.109212.