Åkesson, I. ”Födslar, blöjor Och Barnamord: Om sångares förhandlingar Av typöverskridande Narrativa Motiv I Ballader”. Folk Och Musik, maj 2022, doi:10.33343/fom.112483.