Åkesson, I. ”Födslar, blöjor och barnamord: Om sångares förhandlingar av typöverskridande narrativa motiv i ballader”. Folk och musik, maj 2022, doi:10.33343/fom.112483.