Gustafsson, M. ”Något Om Valsen – Och Dess föregångare Och efterföljare”. Folk Och Musik, maj 2022, doi:10.33343/fom.119417.