Björkholm, J. ”Tryggande av immateriellt kulturarv och lokal tradition. Folkmusik och -dans i Österbotten som exempel”. Folk och musik, maj 2023, doi:10.33343/fom.130077.