Arvidsson, A. ā€¯Folkmusikens genredynamik - representation och nyproduktion i historiskt perspektivā€¯. Folk och musik, maj 2023, doi:10.33343/fom.130111.