Fredriksson, D. ”Genom tid och rum – audiovisuellt kulturarv, musikaliska maskhål och (augmenterad) tradition”. Folk och musik, maj 2023, doi:10.33343/fom.130164.