Nieminen, R. ”Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument: Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021”. Folk och musik, maj 2023, doi:10.33343/fom.130168.