Forsman, T. ”Marscher och menuetter – gemenskap och gränser i Sydösterbotten”. Folk och musik, maj 2023, doi:10.33343/fom.130173.