Ramadani Åslund, A., och D. Fredriksson. ”Diversifierade dåtider: Garmarnas och Hedningarnas kronotoper”. Folk och musik, maj 2024, doi:10.33343/fom.141662.