Nybacka, M., och J. Brusila. ”Esseharpan – ett unikt folkmusikinstrument i förändring”. Folk och musik, maj 2024, doi:10.33343/fom.145697.