Nylander, E., och H. Fürst. ”Kulturens engagemangsformer: Variation och värde vid den svenska folkhögskolans musikutbildningar i Sverige”. Folk och musik, maj 2024, doi:10.33343/fom.145737.